Požární prevence bytů 1. část

Požární prevence bytů 1. část

Autor obrázku: Traci Lawson

Je nutno dodržovat základní bezpečnostní předpisy, a hlavně se řídit zdravým rozumem. Ale stoupající procento vzniku požárů hovoří o lajdáctví a podceňování nebezpečí.

I v bytových domech mají všichni jistá pravidla požární prevence, která jsou zakotvena v provozních či požárních řádech. Tam bývají povinnosti, které se týkají manipulace s ohněm ve společných prostorách, kouření či ukládání materiálů na únikových cestách a sklepích. Každý nájemce bytu je povinný je dodržovat.

Je to tak ale doopravdy?

V bytových domech mají většinou jenom jedno schodiště, které pak taky slouží jako chráněná úniková cesta. V těchto prostorech nesmějí být taky hořlavé látky a předměty, které by bránily evakuaci osob a ztěžovaly by pak požární zásah. Za porušení této povinnosti hrozí vlastníkovi domu pokuta udělená Hasičským záchranným sborem naší republiky až půl milionu korun. I tak si někteří nájemci pletou chodby a schodiště se skladišti a komorami. V případě požáru je znemožněna evakuace osob tím, co je na schodišti navíc a v případě, že jsou tam ještě hořlavé předměty, tak šance na záchranu se rovná téměř nule. Vyvarovat se tomuto katastrofickému scénáři můžeme jednoduše, odpovědné osoby musí zajistit dodržování požárních předpisů anebo na ně spolubydlící musí upozornit svého správce či domovníka.

Každý bytový dům vlastní domovní sklepy či půdy, které slouží k tomu, aby se předměty související s provozem domácností měly kde skladovat. Postupem se z nich stanou skladiště starého nábytků, jízdních kol, motorek a skladují se zde také ředidla, kanystry s benzínem či naftou a acetonem. Jsou tam také lahve s propan-butanem či pyrotechnikou. V případě požáru nastane obrovský výbuch. Za několik minut dojde k okamžitému vzplanutí a jedovaté zplodiny zaplní celé schodiště i chodby a úniková cesta je úplně odříznutá, potom není divu, že důsledky takového požáru bývají katastrofické. Proto je dobré skladovat v prostorách sklepů jenom takové předměty, které souvisejí s chodem domácnosti a zbytek se musí vyklidit.

Zákon o požární ochraně skladování nebezpečných látek ve společných prostorách domů zakazuje. V prostorách, kde se mají ukládat kola a kočárky je možné parkovat motocykly do 50 ccm, ale nesmí v nich docházet k úniku benzinu. Větší motorky mohou být jen v prostorách, jež splňují technické podmínky pro garáže motorových vozidel.