Požární prevence bytů 2. část – hydranty a hlásiče kouře

Hydranty nejsou okrasným stolkem, ale musí být provozuschopné Začínající požár se jimi dá dobře zlikvidovat, či aspoň zabránit dalšímu rozvoji a šíření před tím, než zasáhnou hasiči. Často si však lidé pletou hydranty s květinovými...

Požární prevence bytů 1. část

Požární prevence bytů 1. část Je nutno dodržovat základní bezpečnostní předpisy, a hlavně se řídit zdravým rozumem. Ale stoupající procento vzniku požárů hovoří o lajdáctví a podceňování nebezpečí. I v bytových domech mají všichni jistá pravidla...
trvalé bydliště

Trvalé bydliště – proč mít a nemít nahlášené

Není snad nikdo, kdo by neslyšel termín „místo trvalého pobytu“. Místo trvalého pobytu je upraveno zákonem č. 133/2000 Sb. v platném znění. Tento zákon říká, že místo trvalého pobytu je adresa, kterou si zvolí...

Nové články