By: Jeremy Levine

Při rekonstrukci bytu, ale i domu se velmi často můžeme setkat se situací, kdy není moc prostoru pro otevírání dveří. S tímto faktem se většinou setkáváme především ve stísněných prostorách panelového bytu, který disponuje malými chodbami či jinými malými prostory . Právě v těchto případech existuje pomocník v podobě zasouvacích dveří. Mezi jedničku na poli stavebních pouzder patří stavební pouzdra JAP.

Stavební pouzdra JAP jsou stavebním prvkem dodávaným jako funkční celek. Jsou téměř kompletně smontované ve výrobním závodě. V případě montáže na stavbě se pouze sesadí vodící lišta do předem připravených otvorů v těle samotného pouzdra a dřevěná podpěra vodící lišty. Tímto způsobem montáže stavebních pouzder JAP odpadá pouze velmi problematické uložení a ukotvení pouze samotné vodící lišty bez stavebního pouzdra JAP.

Při nepřesném provedení zaklápění prostoru pro zasouvání dveří, kde hrozí poškrábání dveří drhnutím o záklop, je s použitím stavebního pouzdra jap vyřešeno. Při vsazování dveří do holého prostoru mezi stěny často nastávají další problémy, kterým se dá předejít použitím stavebních pouzder JAP. Stavební pouzdra jap jsou tedy poudra do kterých se dveře zasouvají a zároveň i dveře chrání.

Pro osazování stavebních pouzder jap platí několik obecných zásad. Tyto zásady by se měly dodržet vždy. Jedná se o tyto zásady:

  1. Stavební prostor musí být vždy vynesen překladem, pouzdra JAP neunesou zatížení příčky.
  2. Stavební pouzdra JAP se dodávají ve dvou provedeních dle osázení. Jedná se o provedení do sádrokartonových příček a do zděných příček.
  3. Vždy se osazují na výšku budoucí dokončené čisté podlahy. To znamená, od výšky budoucí plovoucí podlahy, dlažby, koberce.
  4. Stavební pouzdra JAP STANDART a KOMFORT je možné dodat také pro minimální dokončenou sílu stěny 10 centimetrů nebo 12,5 centimetrů.

Stavební pouzdra JAP se dělí do čtyř základních kategorií. Jsou následující kategorie: Stavební pouzdra jap STANDARD do SDK a Stavební pouzdra jap STANDARD do ZDI, KOMFORT do SDK a KOMFORT do ZDI, UNIBOX do SDK a UNIBOX do ZDI, PARALLER do SDK a PARALLER do ZDI.

Ø Stavební pouzdra jap STANDART do SDK a do zdi

Využívají se pro jedny jednokřídlé dveře. Jedná se o nejčastěji osazované stavební pouzdro pro klasické jednokřídlé dveře. Stavební pouzdro JAP Standart se používá standardně všude tam, kde jsou jen jedny dveře. K uzavření průchodu se používá jediné dveřní křídlo.

Ø Stavební pouzdra jap KOMFORT do SDK a do zdi

Jedná se o protilehlé stavební pouzdro JAP pro dvoukřídlé dveře, umístěné proti sobě. Stavební pouzdra jap komfort je možné doplnit o synchronní kování. Tyto stavební pouzdra fungují na principu kladkového převodu. Používají se tam, kde je třeba širší průchod.

Ø Stavební pouzdra jap UNIBOX do SDK a do zdi

Používají se pro dvoje jednokřídlé dveře. Jedná se o dvě stavební pouzdra jap spojené za sebou do jednoho, které je umístěno uprostřed. Průchozí otvory pro jednotlivé dveře jsou umístěny po obou stranách stavebního pouzdra jap. Jedny dveře se posouvají vpravo a druhé vlevo.

Ø Stavební pouzdra jap PARALLER do SDK a zdi

Používají se výhradně pro jedny dvoukřídlé dveře. Stavební pouzdro je umístěné pouze na jedné straně stavebního otvoru. Dveřní křídla jsou umístěná a posouvají se těsně za sebou. Obě dveřní křídla jsou, ovládány pouze jedním křídlem. Druhé křídlo se zasouvá poloviční rychlostí.