By: pnwra

Dřevo patří mezi materiály, které se hodně využívají pro stavbu domů. Při setkání se s domem ze dřeva býváme okouzlení nejenom jeho vzhledem, ale i krásnou vůni. Staví již po staletí, Vždyť už naši předci ve středověku stavěli svá obydlí ze dřeva. Této suroviny je neustále dost a je to i velmi lehce opracovatelný materiál.

Dřevostavbou se rozumí budova, při jejíž stavbě bylo z velké části použito dřevo. Za dřevostavbu může považovat jakýkoliv objekt, který má základní nosnou konstrukci ze dřeva nebo materiálu na stejné bázi. Již od historie se traduje názor, že dřevostavba je méně hodnotná než stavba zděná. Ovšem opak je pravdou. Současné moderní trendy a narůstající počet lidí bydlících v dřevostavbě ukazují na stoupající spokojenost.

Pod pojmem dřevostavba si však nepředstavujme jen sruby a roubenky. Tyto dřevostavby známe především z podhorských oblastí. Sruby a roubenky jsou pouze určitými segmenty mnohem rozsáhlejšího portfolia dřevostavby. Roubenky a sruby se řadí do kategorie masivních dřevostaveb, jelikož jejich konstrukce je více než 50% tvořená dřevem. Dřevo je rovněž částečně u srubů a roubenek složkou izolační.

Dřevostavba je dnes nejčastěji montovaný dům z dřevěných sloupků opláštěný konstrukčními deskami. Ty jsou vyplněné izolačním materiálem. Pro stavbu se nejčastěji používá smrkové a jedlové dřevo. I když výjimkou není ani dřevostavba postavená z borovic a modřínů. Konstrukce je tak ideální pro stavbu rodinných i menších bytových domů.

Kombinace dřevěných sloupků a velký výběr velkoplošných izolačních materiálů zajišťuje kvalitní poměr mezi cenou a vysokou užitnou hodnotou. Dřevostavba v sobě ukrývá mnoho nesporných výhod. Mezi první patří její prefabrikace. Prefabrikace se dá uskutečnit až do stádia hotových stěn. V praxi to znamená, že dřevostavbu ve výrobní hale můžeme připravit tak, že se jednotlivé stěny, stropy a krovy na stavbu přivezou již hotové. Dovezený materiál se jen smontuje. Tímto způsobem se dosahuje spozoruhodné rychlosti při výstavbě. Samozřejmostí je zajištění kvalitní a detailní přesnosti montovaných dílů.

Mezi dřevostavbu však můžeme zařadit i objekty občanské vybavenosti. Může se jednat o plavecké bazény, sportovní haly, mateřské školky. Nosný systém je tvořen masivními dřevěnými nosníky. Obecně se stavby nazývá skeletová. Historickým předchůdcem sklepové dřevostavby je dřevostavba hrázděná.