Přemýšlíte o rekonstrukci vašeho rodinného domu? Nebo jste se pro ni už rozhodli? Investujte do výměny vašeho zastaralého kotle a do dalších opatření na snížení energetické náročnosti domu a získejte dotaci v rámci kotlíkových dotací či programu Nová zelená úsporám. A jaké úpravy je tedy potřeba udělat na vašem domě, abyste získali kotlíkovou dotaci? Tomu se budeme podrobněji věnovat v tomto článku.controller-78445_1920

Kotlíková dotace

V rámci dotačního programu Zelená úsporám probíhají také tzv. kotlíkové dotace. Díky kotlíkovým dotacím lze získat finanční prostředky na výměnu zastaralého kotle ve vaší domácnosti za nové podporované nízkoemisní zdroje. Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech a veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.

Pokud dům nesplňuje minimální energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikroenergetická opatření. Dotaci je možné uplatnit v rámci oblasti snižování Energetické náročnosti budov. Ministerstvo financí se tímto programem pokouší bojovat se znečištěným ovzduším, na němž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle.

Kotlíkovou dotaci tedy lze získat na:

 • tepelná čerpadla včetně nákladů na jejich instalaci
 • nové otopné soustavy
 • rekonstrukci otopné soustavy
 • mikro-energetická opatření na snížení energetické náročnosti budovy
 • služby energetických specialistů
 • projektová dokumentace

O Kotlíkovou dotaci je možné žádat na krajském úřadě od 30. září 2015. Výše dotací jsou odstupňovány podle typu nového kotle a podle umístění v rámci znečištěných oblastí. Na moderní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, na tepelná čerpadla (tepelné čerpadlo vzduch voda, země voda a voda voda) nebo plynové kotle je možné získat až 80% dotaci z maximální částky 150 tisíc korun.obr02

Mikroenergetická opatření na snížení energetické náročnosti budov

Jestliže váš dům nesplňuje energetickou třídu C, bude potřeba společně s výměnou starého kotle provést také tzv. mikroenergetická opatření. Pokud se rozhodnete pro rozsáhlejší zateplení, můžete kotlíkovou dotaci využít v kombinaci s programem Nová zelená úsporám. Z programu Nová zelená úsporám tak získáte prostředky na zateplení a kotlíková dotace vám pomůže s modernizací vytápění.

Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat zároveň jedno z následujících mikroenergetických opatření:

 1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
 2. Zateplení stropu, sklepních prostor nebo podlahy
 3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 4. Oprava a zateplování fasád, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 6. Dílčí výměna oken (např. stará dřevěná za nová plastová okna)
 7. Výměna vstupních a balkonových dveří
 8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Jak lze dotaci získat? heating-677735_1920

O dotaci na nové moderní nízkoemisní kotle mohou žádat fyzické osoby, majitelé rodinných domů určených pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu tří bytových jednotek. Dům musí být vytápěn teplovodním kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Výše dotace je odstupňována podle typu kotle a podle umístění v rámci znečištěných oblastí.

O Kotlíkovou dotaci je možné žádat na příslušném krajském úřadě od 30. září 2015. O příspěvek je možné zažádat také zpětně, rozhodující datum pro stanovení uznatelnosti nákladů a výdajů je od 15. července 2015. Vyplacení dotace bude probíhat zpětně, na základě předložení dokumentace o výměně kotle a dokladů o úhradě.

Děkujeme za aktuální informace společnosti morez stavební s.r.o. – zateplení fasády Plzeň