Možnosti stínění a clonění interiéru se neustále zlepšují a rozšiřují, o čemž svědčí i čím dál oblíbenější protisluneční fólie, které mohou být interiérové nebo exteriérové. Jaký je v nich rozdíl? To vám hned řekneme.

Nejprve se však zaměřme na to, co mají tyto fólie společné. V první řadě je to schopnost odrazit a zachytit značnou část slunečního záření, konkrétně až 80 procent. Stejně tak brání příliš silnému slunečnímu osvitu v místnosti, tedy utlumí příliš silné sluneční záření na přijatelnou mez, zaostří výhled z okna směrem ven z interiéru. V podstatě to funguje jako u foťáku, kde při špatně nastavené cloně dochází vlivem příliš velkého osvitu k přílišnému oslunění expozice a znehodnocení snímku. Dále folie zabraňují vniknutí nebezpečného UV záření a omezují i přehřívání interiéru vlivem dopadajících slunečních paprsků, což příznivě ovlivňuje provozní náklady klimatizace a chlazení. Jejich instalace není nijak komplikovaná, na rozdíl od nejrůznějších typů stínicí techniky nevyžaduje žádné zásahy do konstrukce, což je nepochybně velká výhoda. Nutné ovšem je zajistit jejich odbornou aplikaci, aby fólie opravdu plnily svou funkci, nevznikaly na ploše nevzhledné bubliny, pruhy, pásy a fólie se v rozích neodchlipovala.

Interiérové a exteriérové protisluneční fólie: rozdíly

Jak je zřejmé, fólie poskytují mnoho výhod z hlediska soukromí, komfortu, i tepelné bilance v soukromých prostorách i veřejných budovách. Hlavní rozdíl spočívá v jejich použití. Některé příliš tmavé nereflektivní typy interiérových fólií totiž nelze použít na izolační dvojskla nebo trojskla, zatímco u exteriérových fólií toto omezení neplatí. Obecně se exteriérové fólie vyznačují vyšším energetickým účinkem. Oba typy fólií jsou charakteristické malou tloušťkou. Samozřejmostí je různá míra prostupnosti světla, podle konkrétních požadavků. Vyzkoušejte nejnovější typy nanokeramických fólií a uvidíte, jak budete mile překvapeni, co všechno fólie dovede.

Protisluneční fólie na budovy v Brně a okolí instaluje společnost Sun-Pro, která rovněž nabízí v Brně tónování autoskel. Proč si nedopřát větší komfort nejen doma nebo v práci, ale také ve vozidle, kde nemají sluneční paprsky co dělat… Moderní protisluneční fólie jsou sice nenápadné, ale o to účinnější!