Dům na klíč

Dům na klíč je jednou z možností, jak si postavit bydlení. Dům na klíč může pro někoho, kdo si pořizuje vlastní bydlení, představovat velké zjednodušení. Stavba představuje velké usnadnění zejména pro vlastníky, kteří mají málo času nebo fantazie. Ani toto řešení ale neznamená, že nebudete muset o nic start.

Hans / Pixabay

Před tím, než si necháme postavit dům na klíč, bychom měli vědět, o co jde. Nejlepší je seznámit se s podmínkami právě před realizací naší stavby. Je důležité seznámit se s tím, co si pod pojmem dům na klíč představuje náš stavitel domu. Právě hojně používaný termín znamená pro stavitele mnohem méně, než si mi sami umíme představit. Proto je dobré zjistit si co nejvíce o tomto pojmu.

Informace bychom si měli zjišťovat sami. V případě správných informací, pak budeme ušetření nemilého překvapení. Před zahájením stavby je vhodné si se stavební společnosti ujasnit si pár věcí předem. Tyto ujasněné věci je vhodné napsat i do smlouvy. Tím získáme jistotu, že dům bude opravdu na klíč a podle našich představ.

Jde o proces, ve kterém klient zadá svůj požadavek a dokumentaci stavební firmě, více již neřeší. Na konci stavebního procesu dostane klient za své peníze hotový dům a klíče od něj. Zásadní věcí je i vlastnictví parcely, na které se má dům stavět. Můžeme si totiž zakoupit jen čistě stavbu domu na klíč, nebo si může zakoupit dům na klíč i s parcelou. Před zahájením stavby je tedy vhodné nechat si zpracovat projekt.

Projekt stanoví co nejpodrobněji podmínky stavby. Projekt představí klientovi architektonickou studii domu, která mu co nejnázorněji přiblíží dispoziční, kompoziční a barevné řešení jeho domova. Projekt bude obsahovat i technickou stránku věci. Podle tohoto projektu bude na základě povolení stavebního úřadu dům na klíč postaven.

Součástí projektu domu na klíč je i projekt prováděcí. Prováděcí projekt jasně definuje, jaká technologie bude při výstavbě zvolená. Dále uvádí, jaké množství konkrétního materiálu bude použito. Prováděcí projekt tak ochrání klienta i stavební firmu. Ovšem cena prováděcího projektu je dvakrát vyšší, než cena schvalovacího projektu. Prováděcí projekt je při sepsání smlouvy na Dům na klíč bez nadsázky klíčový.

Dům na klíč se poté začne stavět. Při stavbě je rozhodující přání klienta. Dům by měl obsahovat sanitární zařízení, položené podlahové krytiny, kuchyňskou linku. Jedná se o standardní vybavení. Dále se může majitel dohodnout se stavební firmou i na úpravě zahrady.

Dům na klíč je stavba, která je hotová během pár měsíců. Je po postavení připravený ihned k nastěhování. Je jej možné splácet pomocí hypotéky v pravidelných měsíčních splátkách. Samozřejmostí je poskytnutí záruky na celou stavbu.