tepelná čerpadla
tepelná čerpadla

Technologie tepelných čerpadel je již dlouhá léta používanou technologií nejen v oblasti chlazení (ledničky, klimatizace), ale v posledních několika letech především v oblasti vytápění. Tepelná čerpadla jsou označována slovním názvem, podle dvou základních systémových parametrů, kterými jsou zdroj tepla a teplonosné médium. Zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo může tedy být země, voda i vzduch a jako médium pro přenos tepla se používá voda případně vzduch. Nejčastěji se používají tepelná čerpadla typu země/voda, tepelná čerpadla voda/voda, tepelná čerpadla vzduch/vzduch a v neposlední řadě tepelná čerpadla typu vzduch/voda.

Typy tepelných čerpadel

Mezi nejčastěji používané typy tepelných čerpadel patří čerpadla typu země/voda. Pro získání potřebného tepla ze země je možné použít plošný kolektor, nebo hloubkový vrt, přičemž systém země/voda s plošným kolektorem vyžaduje dostatečně velký pozemek, obvykle okolo 300 m2. Naopak tepelná čerpadla s vrtem, mají nejnižší nároky na prostor uvnitř i vně domu.

Dalším hojně používaným systémem u tepelných čerpadel je systém voda/voda. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze spodní nebo z geotermální vody. Voda je obvykle čerpána ze stávající studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země (pomocí jiného vrtu). Systémy voda/voda dosahují nejvyšších topných faktorů a vyžaduje nižší investiční náklady než systém země/voda s hloubkovými vrty. Typ čerpadel voda/voda se hojně využívá v místech s dostatkem spodní vody.

typy tepelných čerpadel
typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla vzduch/voda

V posledních letech je stále více využívaným typem tepelného čerpadla založeného na systému vzduch/vzduch nebo vzduch/voda a to především díky nízkým pořizovacím nákladům a brzké návratnosti vynaložených prostředků. Tepelná čerpadla vzduch/voda se instalují jednoduše a rychle, s minimálními nároky na prostor, takže jsou vhodná i pro malé bytové jednotky. Bohužel tepelná čerpadla vzduch/voda mají vyšší provozní náklady než systémy země/voda a to především při nízkých venkovních teplotách vzduchu, kdy se topný faktor výrazně snižuje, takže v některých lokalitách naší republiky jsou téměř nepoužitelné.

Každý z výše uvedených typů tepelných čerpadel je vhodný pro různé typy vytápění a různé lokality. Je tedy třeba pečlivě zvážit jednotlivé typy čerpadel především dle účinnosti a pořizovacích nákladů a najít optimální řešení pro danou lokalitu, klimatické podmínky a stavbu.