Při rekonstukci bytového jádra jde o peníze i úřední vyřizování

Většina z nás, která si pořídila byt v panelovém domě, bude muset časem řešit otázku rekonstrukce jádra. Rekonstrukce bytových jader patří mezi první úpravy, které je nutné ve starším panelovém bytě provést. Většina bytových jader je již zastaralá a výrazně snižuje komfort bydlení. Důvodů pro rekonstrukci jader můžeme mít hodně. Mezi nejdůležitější ovšem patří praktičnost bydlení a rozvod nové elektroinstalace.

Rekonstrukce jader ovšem neznamená, že by se musel zhroutit rodinný finanční rozpočet. Rekonstruovat jádra se v dnešní době dá i na splátky či díky hypotéce. Důležité je ještě před zahájením rekonstrukce vyřídit si legislativní náležitosti. Rekonstrukce jader se totiž řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Tento zákon specifikuje požadavky na stavbu a povinnosti stavebníka.

Náležitosti nutné před úpravou bytového jádra

Autor obrázku: University of Exeter

Při rekonstrukci bytových jader se podává žádost „o stavební úpravu“. Žádost o stavební úpravu znamená, že se pouze změní dokončená stavba. Ovšem při této změně zůstanou zachovány vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Ve všech případech rekonstrukce bytových jader je nutné mít stavební povolení. Ovšem se změnou stavebního zákona, je možné provést rekonstrukci bytových jader i na základě ohlášení stavby stavebnímu úřadu.

Podle nového stavebního zákona ohlášení postačí v případech stavebních úprav, kterými se nezmění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby. Ovšem v případě rekonstrukci jader dojde vždy k zásahu a úpravě nosných příček, k jinému než kolaudovanému dispozičnímu řešení. Už je na základě tohoto faktu, je lepší vyžádat si o stavební povolení. Pokud ale budete přesvědčeni o tom, že chcete stavební úpravu provést jen na základě stavebního ohlášení, musíte splnit dvě podmínky určené zákonem.

První podmínkou pro udělení ohlášení je fakt, že se jedná o výměnu stěn jader za materiál o stejné nebo podobné hmotnosti. Druhá podmínka hovoří o tom, že musí být zachována původní dispozice bytu, kterou vytvářelo jádro, nebo ostatní místnosti bytu. Jedině při dodržení těchto podmínek je možné rekonstrukci jader realizovat na základě ohlášení. Většinou se ale rekonstrukce jader provádí se záměrem zvětšit prostor v bytě.

Jedním z mnoha důvodu vedoucích k rekonstrukci jader je akutní nedostatek prostoru. Typické jádro panelového bytu je malé. Nachází se zde velmi malá koupelna, ve které není možné umístit pračku ani koupelnový nábytek. Rekonstrukce jader tento problém dovede velmi dobře vyřešit. Rekonstrukce totiž umožní i zcela odlišné umístění elementů a příček.

Rekonstrukce jader není snadnou záležitostí. Její provedení je vhodné svěřit stavební firmě. Stavební firma vám vypracuje projekt na rekonstrukci bytových jader a jádra zrekonstruuje podle vašich představ. Velkou výhodou takto rekonstruovaných jader je záruka na odvedenou práci a ušetření stresu a námahy. Navíc stavební firma s vámi musí uzavřít smlouvu o dílo. Smlouvou se tak zaručují práva a povinnosti mezi poskytovatelem a klientem.