Autor obrázku: U.S. Department of Agriculture

Evropská unie si stanovila vzhledem ke klimatickým změnám cíle: o 20% snížit emise skleníkových plynů, o týž podíl redukovat spotřebu energie a zajistit stejný díl energie z obnovitelných drojů. To, co by mohla naše společnost více probádat a čemu se věnovat, je energetická úspora objektů.

Proto byla v prosinci 2002 vydána směrnice Evropského parlamentu o energetické náročnosti budov (Energy Performance of buidings Directive), jež byla začleněna do českého právního řádu novelou číslo 177/2006 Sb zákona číslo 406/2000 Sb. O hospodaření energií. Už od roku 2009 dochází k uplatňování  základních principů a požadavků vyplývajících z energetické náročnosti budov.

Členské státy stanoví minimální požadavky na energetickou náročnost novostaveb a mají povinnost revize každých 5 let. Tyto povinosti uplatňuje i při velkých rekonstrukcích stávajících budov s podlahovou plochou více než 1000 m2. Další povinností je zpracování průkazů energetické náročnosti budov a dodržování pravidel pro kontroly kotlů a klimatizací.

V roce 2010 byla směrnice doplněna a všechny členské státy měly nastavit požadavky na energetickou náročnost staveb tak, aby dosáhly optimální nákladovou úroveň. Minimální požadavky na budovy musí být takové, aby součet nákladů na investované peníze, jakož i na provoz a údržbu byl co možná nejnižší.

Jak tedy takový dům postavit?

Tvar takového domu by měl splňovat nároky na kompaktibilitu tak, aby došlo k eliminaci ochlazovacích ploch i množství tepelných mostů. Díky orientaci domu dokážeme zajistit využití slunečních paprsků.

Dalším prvkem je adekvátní tepelná izolace, jejíž dostatečná vrstva objímá celý prostor budovy, který je vytápěn. Okna, která mají výborné tepelně izolační vlastnosti – trojskla – zmenšují potřebu tepla a naopak zvětšují teplotu vevnitř – tak dochází k rovnoměrnosti teplot a zabránění tvorby plísní a kondenzace vlhkosti.
Pokud nainstalujeme systém řízeného větrání se zpětným získáním tepla, čili rekuperací, dosáhneme optimální výměny vzduchu mezi vnitřní a vnější částí domu, a minimalizujeme tak únik teplot, jakož i výměnu prachu, nečistot, plísní a hluku z venku.

Když využijeme úsporné osvětlení a spotřebiče třídy A++, dochází k dalšími efektivnímu snížení spotřeby energie a zároveň jejich optimálnímu využití.

Žádoucí je i využití obnovitelných zdrojů energie. Také používání vlastní studny nebo dešťové vody je vhodným prostředkem pro snížení nákladů domu.

Je dokázáno, že investoři jsou ochotní investovat své prostředky maximálně 8% hodnoty realizace, jsou to náklady, které vycházejí z požadavků státu, aby se mohla udělit dotace. Tématicka je sice stará už alespoň 20 let, ale co se týká realizace, jsme na samém začátku. Vyhlídky jsou ovšem dobré, protože již jsou stanoveny konkrétní cíle a termíny. Pokud dojde k jejich naplnění, pak by to mohl být krok dobrým směrem jak pro majitele nemovitostí, tak pro stát a životní prostředí vůbec.