By: Tõnu Mauring

Dobrým začátkem je propracovaná koncepce. Stejně jako u kvalitních výrobků, jako jsou auta či jiné technologie, musí být dokonale propracovaný návrh.

První fáze, je vytvoření studie, kde se rozhodne o budoucích vlastnostech objektu. Celý projekční tým by měl pracovat spolu, a to hlavně u velkých objektů, kde je nutná spolupráce všech profesí, tedy i topenářů, vzduchotechnika a jiných. Když se to zanedbá, pak mohou vzniknout chyby, jež nezohledňují ostatní profese, a pak se velmi nesnadno odstraňují. Je tedy důležitá provázanost architektonických návrhů a stavebně-technického řešení. Následně se v dalších fázích pouze upřesňují původní rozhodnutí a na důležitou změnu ve studii pak už není tolik financí, času ani chuti.

Je dobré zpracovat více návrhů, kde se optimalizují energetická náročnost, návratnost vydaných peněz, ekologická zátěž, chování budovy. Chytré řešení umí ušetřit hodně peněz, které se mohou investovat do obnovitelných zdrojů energie. Cenu domu ovlivňují prostorové nároky víc, než jeho nároky na vybavení a to, že je v pasivním provedení.

Pasivní dům nemusí mít ani drahé technické zařízení. Můžeme použít moderní hi-tech řešení či jenom umírněné řešení s tím, aby byl dům ekologický. Vše to záleží na tom, co majitel a investor v jedné osobě preferuje.

Co ale nesmíme opomenout u pasivních objektů, jsou tato pravidla:

  • dům je málo členit a má pokud možno co nejvíce kompaktní tvar
  • prosklená část, hlavní fasáda je orientována na jižní stranu, popřípadě na jihozápad či jihovýchod
  • nejvíce oken je na jižní straně, nejméně oken je na severní straně (jsou to malá okýnka do koupelny, technické místnosti, boční okýnka)
  • okna nesmí být stíněna okolními domy nebo terénem, stromy atd.
  • dům by měl mít stínění v době letního horka proti přehřívání vnitřních částí domu
  • místnosti jsou orientovány s ohledem na světové strany, jako i vytápění a vzduchotechniku