By: Jeremy Levine

Sluneční paprsky a světlo na nás působí blahodárně, máme lepší náladu, a okna jsou prostředníkem, který tuto funkci zajišťuje. Taky podporuje další úspory tepla, které máme na vytápění. Energie ze sluníčka, která se přes okno dostane dovnitř, snižuje potřebu vytápění, proto by na sklo mělo dopadat co nejvíce slunečních paprsků nejen v pasivním domě.

Když je kvalitně utěsněno a zatepleno, pak energie získaná ze slunce zůstává v interiérech. Velmi důležitá je orientace oken vzhledem ke světovým stranám. Je logické, že umístění domů směrem na jih bude nejideálnější. Naopak místnosti, které nepotřebují tolik světla, tedy spíže a koupelna, mohou zůstat na severu.

U starých oken jsou teploty uvnitř na okně nízké, a tak se sráží vlhkost a máme pocit chladu. V pasivním domě neklesne teplota ani v nejhorším mraze pod sedmnáct stupňů Celsia, a tak si můžeme dovolit neinstalovat drahé radiátory, které zbytečně zabírají místo a jsou velmi nebezpečné pro malé děti, které často utrpí úraz, když hlavou dopadnou z výšky právě na zmíněný radiátor.

Díky velkým skleněným plochám může teplo v domě velmi narůstat, tak je dobré použít nějaký systém stínění, který může být zároveň i estetickým prvkem. Zajímavý je i přesah střechy či balkonu z vyššího podlaží, můžeme si pořídit i rolety či žaluzie.

Běžně používáme plastová, dřevěná i kombinovaná okna, ale co je podstatné, jsou tepelně-technické vlastnosti. Důležitý je součinitel prostupu tepla U. Důležité je, aby součinitel U okna včetně rámu byl nižší než je 0,85 W(m2.K). Používají se izolační trojskla, která jsou vyplněná argonem či kryptonem. Patří sem i speciální rámy, které jsou při montáži překryty tepelnou izolací. Je zajímavé, že rám tvoří až 30 procent z plochy okna. Také jsou důležité vstupní dveře, které mají stejné nároky jako okna, musí tedy být tepelně izolační, těsné a také bezpečné.

Velký vliv na to, jaké vlastnosti má okno, je jednak jeho kvalita a jeho umístění. Pokud je okno zabudováno do úrovně zdiva, pak se zhoršují jeho vlastnosti. Proto by se mělo okno usadit do tepelné izolace, a tak se vyhneme možnému riziku vzniku plísní a únikům tepla.

I když zajde sluníčko, tak se nemusíme bát, protože si můžeme přivést vzduch do větrací jednotky díky elektřině či teplovodnímu ohřívači. A když náhodou nepůjde elektřina, tak to vydržíme, protože dům má tepelnou stabilitu, to znamená, že teplota v místnosti za několik dnů poklesne jenom o několik stupňů.