By: Jeremy Levine

Pokud tedy máme pasivní domek orientovaný jižně, tak je dobré využít zastínění, tedy rostlinky, stromky, které v zimě opadají a v létě nám stínem omezí sluneční paprsky, které na jižní stranu domu dopadají. Také toto bychom měli zohlednit při výpočtu energetické bilance a v návrhu. Taky mají větší tepelné úniky přes infiltraci budovy, které jsou exponované proti větru. Na takové pozemky by bylo vhodné umístit větrolam.

A co tvar takového domku, co je nejvhodnější?

Velký vliv má členitost domku. Je pravidlo, že by měl být co nejjednodušší, aby došlo k zamezení tepelných ztrát. Je méně konstrukcí, takže je dům i méně finančně nákladný. Ideálním tvarem pro pasivní dům je koule. Ale samozřejmě je tento tvar nepoužitelný, pokud bude stát na zemi, pak je ideální kvádr, a to umístěný tak, že má delší stranu obrácenou k jihu se střechou, která je mírně skloněná k severní straně.

Je vhodný jednopatrový či několikapatrový dům?

Aby byl co nejvíc kompaktní, pak je lepší stavět vícepatrový dům. Senioři a mladé rodinky upřednostňují jednopatrové domy, které mají plochu od 120-140 metrů čtverečních. Pokud byste chtěli větší domek, pak by to bylo problematické.

V pasivních domech je nutno dosáhnout neprůvzdušnosti, a musíme dbát na to, že malými otvory v konstrukci uniká dost tepla a může se tu díky nim srážet i vlhkost a tím vzniká plíseň. Z těchto důvodů už když se projektuje, je nutné navrhnout spojitou vzduchotěsnou obálku kolem domu tak, aby nedošlo ke jejímu přerušení. Když dům stavíme, je důležitá detailní stavební dokumentace a také je dobré zajistit stavební dozor.

Když máme masivní stavbu, pak je ještě vzduchotěsnost stěny zajištěna omítkou bez prasklin. Také utěsnění oken hraje svoji roli. Také utěsnění konstrukcí, oken je, dobré kontrolovat.