Potřebujete zřídit čistírnu odpadních vod, ale děsí vás představa stání na úřadech a složitého vyřizování? Obraťte se na Gonap s.r.o. a vložte vše do rukou odborníků.

Široký sortiment služeb od těch nejlepších

Společnost Gonap nabízí provoz čistírny odpadních vod, její rekonstrukci a dálkové řízení, vypracování PMŘ, uvedení ČOV do provozu, následné dlouhodobé sledování a vyhodnocení provozu spolu se závěrečným vyhodnocením akce. Firma Gonap s.r.o. navíc provádí i revizi vodních děl ohlášených podle §15a vodního zákona.

Společnost dále nabízí dodávku provzdušňovacích systémů, dodávku řídicího systému čističky odpadních vod včetně vizualizace, komplexní těsnící systém INTEGRA a mnoho dalších služeb.

Gonap s.r.o. nabízí profesionální služby a disponuje širokou spoluprací s mnoha organizacemi v oblasti inovací a vývoje. Firma je certifikována dle systému kvality ISO 9001:2000. Firma se navíc může chlubit mnoha spokojenými zákazníky.

Vyřídí to za vás!

Služby této firmy jsou velkým přínosem pro všechny klienty, kteří potřebují pomoct s instalací komunální nebo domácí čističky odpadních vod a formálními záležitostmi s tímto spojenými.

Společnost za vás projedná stavební záměr s úřady státní správy, vypracuje dokumentaci k územnímu řízení a dokumenty pro stavební povolení apod.

Gonap s.r.o. prostuduje vaši projektovou dokumentaci, doporučí vám případně změny a úpravu návrhu a následně za vás vyřídí vydání územního souhlasu a stavebního povolení.

Celková instalace

Školení pracovníci Gonap s.r.o odborně nainstalují vámi vybrané zařízení. Společnost navíc provádí pravidelné kontroly, které zahrnují revizi stavební připravenosti před samotnou instalací, napojení na kanalizační systém, provedení elektroinstalace (pokud to vybraný typ zařízení vyžaduje), odzkoušení chodu a funkčnosti a následné zaškolení obsluhy.

Společnost nabízí komunální i domovní čističky odpadních vod. Komunální ČOV jsou velikostně přizpůsobeny množství osob, jež se na zařízení připojují. Zároveň jsou také jednoduché na údržbu a jejich chod je automatický.