By: SuSanA Secretariat

Mnoho z nás sní o bydlení ve vlastním domě. Řada lidí se také sen o bydlení ve vlastním domě splní. Získají tak nejenom vlastní bydlení, ale i důležitou jistotu v životě. Mají se kam vracet, volné chvíle s rodinou tráví na zahradě. Jenomže pořídit si dům je záležitost jedna. Další záležitosti týkající se domu se objevují po jeho pořízení.

V případě, že pořizovaný dům je novostavba nemají vlastnící žádné velké starosti. Jejich jedinou starostí je běžná údržba domu. Jiné starosti pak mají vlastníci, kteří si pořídili starší dům. Ten totiž nezbytně vyžaduje provedení rekonstrukce domu. Taková rekonstrukce může být velmi vzrušující záležitostí.

Ovšem důvodů vedoucích k rekonstrukci bytu je obvykle více. V poslední době patří mezi nejčastější důvod i rostoucí náklady na cenu energií. Existuje celá řada opatření, která můžeme v zájmu úspor energie při rekonstrukci domu učinit.  Většina z nás si myslí, že šetřením na energii si sníží komfort bydlení. Ovšem není to tak. Naopak tak si můžeme významně zvýšit tepelnou pohodu a kvalitu svého bydlení. Zejména starší domy potřebují provést rekonstrukci kotlů na topení. Lidé se tak mohou rekonstrukci zbavit topení uhlím a šáhnout po mnohem efektivnějším a konformnějším způsobu topení.

Před provedením rekonstrukce topení si udělejte poradní bilanci. Nejvíce energie v domě spotřebuje právě vytápění. Běžný starší dům spotřebuje kolem 80 % celkové spotřeby energie. Právě zde je možné díky rekonstrukci dosáhnout největší úspory. Většina uskutečněných opatření se proto zaměřuje na snížení spotřeby tepla na vytápění.

Před zahájením rekonstrukce nám velmi pomůže udělání energetické bilance domu. Ta ukáže, kudy utíká nejvíce energie a peněz. Teplo nejčastěji utíká okny, podlahou, střechou. O něco méně energie utíká s vypuštěním draze ohřáté vody do kanálu. Ovšem ani úspory na elektřině nejsou zanedbatelné.

Při rekonstrukci domu z důvodu ušetření energií je vhodné začít zateplením domu. Každý dům potřebuje ovšem jinou vrstvu zateplení. Celkové náklady jsou tak u každého domu jiné.

Dalším krokem rekonstrukce může být i zateplení konstrukcí mezi vytápěnými a nevytápěnými prostorami. Provedením zateplení, tak jednak zabráníme úniku tepla. Na straně druhé šetříme energii a peníze, jelikož únik tepla bude minimalizován. Vhodné je při rekonstrukci domu provést i kontaktní zateplení. Kontaktní zateplení se týká zejména střechy domu. Izolaci střechy je vhodné provést pod taškami střechy. Používají se na ni speciální polystyrénové tvarovky. Ty se dají na latě a do nich se vkládá krytina. Další bod pro úsporu energii je hotov.

Nový kotel pro vytápění domu je vhodné instalovat, až po dokončení rekonstrukce. Vhodné je zvolit poté kotel kondenzační, který může nahradit plynový kotel. Úspora energie při použití kondenzačního kotle je 15 %. Další možností je zvolit tepelné čerpadlo. Vyžaduje nízké teploty ve vytápěcím systému a úspora energie je citelná.

Energetická rekonstrukce domu, která je provedená odborně a koncepčně, vede k úspěšnému výsledku a úsporám nejen energetickým, ale i finančním.