By: Bill Jacobus

V běžném životě člověka občas nastanou chvíle, kdy musíme využít stavební firmu. Většinou se na stavební firmu obracíme, když stavíme, rekonstruujeme dům či byt… Ovšem existence stavebních firem není důležitá jen pro pomoc s výstavbou domů, bytů ale i pro výstavbu silnic, dálnic a kanalizací. Vždyť bez stavební firmy bychom nemohli skoro nic vybudovat. Naštěstí na českém trhu se vyskytuje poměrně mnoho těchto firem.

Stavební firma je firma, která se zabývá prováděním stavebních prací a definuje se jako obchodní společnost. Zaměřuje své podnikání na oblast stavebnictví. Oblastí specifikace se tak stalo stavebnictví a ostatní práce s tím související. Při provádění stavebních prací se musí řídit stavebním zákonem.

Vedení stavební firmy poté zaměstná v pracovním poměru řemeslníky, bez nichž nemůže fungovat. Většinou je také při provádění stavebních prací závislá na počasí. Ekonomiku tak ovlivňuje sezónnost prací.

Stavební firma může provádět různé stavební práce, které jsou prováděny zejména na výstavbě, přestavbě, obnovení. Dále může provádět i stavební práce v podobě údržby stálých i dočasných budov stavby, nebo montážní práce stavebních konstrukcí.

Jelikož zaměstnávají různé druhy řemeslníků, může ji využít i k realizaci pouze určitého řemesla. Stavební firma na rozdíl od samostatného řemeslníka zajišťuje komplexnost dodávek. Při provedení řemesla stavební firmou je mnohem větší šance na pokrytí všech prací. I záruka na provedenou práci je delší.

Stavební firmu si tedy dnes můžeme najmout, jak na provedení stavby, tak i na realizaci řemesel. Jelikož konkurence mezi nimi je veliká, tak se i cenové nabídky pohybují v přijatelné rovině pro občany. Stavební firma je nedílnou součástí i české ekonomiky. Jejich činnost se započítává do hrubého domácího produktu, který ukazuje růst ekonomiky.