DieGartenHausBauer / Pixabay

Při vyslovení slova srub se většině z nás vybaví krásné dřevěné stavení stojící někde v horách. Představa srubu bývá často spojená s neodolatelnou vůni dřeva. Stěny jsou krásně a hladce opracovány. Obecně se dřevo považuje za nejlepší prostředek ke stavbě obydlí. Srub nabízí i mimořádné vnitřní klima, které je dané schopností dřeva neustále dýchat.

Uvažujete – li o tom, že si postavíte výjimečnou stavbu, tak srub na klíč je vynikajícím řešením. Jsou nejen výjimečné, ale zároveň poskytují i mnoho výhod. Lidé často při stavění srubu tak splní i podmínku ekologického bydlení – patří jednoznačně mezi ekologické stavby, které nemají konkurenci.

Sruby na klíč jsou dřevěné stavby. Tyto stavby jsou složené s vodorovně kladených trámů. V minulosti se stavěly především v hustě zastoupených jehličnatých letech. Historie se začíná psát již ve středověku. Právě ve středověku se poprvé začíná využívat roubené konstrukce. Roubená konstrukce se nepoužívala pouze na stavbu ve městech, ale i na stavbu hradů.

Sruby a jejich stavění se tak přeneslo až do současnosti. Srubové stavby na klíč jsou dnes hojně využívány především jako rekreační objekty. I když nikoho, už dnes nepřekvapí, že srub nalezneme jako rodinné bydlení. Již od pradávné doby patří stavba srubu mezi nejlevnější. Velkou výhodou je nízká cena materiálu.

S rostoucí poptávkou přichází na stavební trh stále více firem, které nabízejí stavbu na klíč. V nabídce firem nalezneme sruby klasické, ale i moderní, které splňují nejnáročnější požadavky na komfortní bydlení rodiny. Samotná kvalita potom závisí na dodržení přísného technologického postupu, kvalitním materiálů a na týmu, který dům staví.

Samotná stavba začíná projektem. Od samého počátku se projekt řídí tím, že se jedná o srub. Nemusíme tak mít obavu, že bychom ve finále měli zděný dům, který se srubu podobá pouze vzhledem. Při sestavování projektu se musí dodržet určité specifické fáze výstavby. V projektu se dopředu domluví specifické fáze délky klád, křížení klád, rozpon stropních trámů, sedání srubové stavby a vliv na okolní konstrukce střechy a přesahu.

Po domluvení specifických fází se začne provádět samostatná výstavba srubu. Před tou je nutné dřevo zbavit kůry a ošetři proti škůdcům. Tím je zajištěno, že se dřevo nestane terčem nepříznivých vlivů. Klády určené na stavbu srubu se vybírají tak, aby na sebe co nejvíce pasovali. Takto připravené věci se poté použijí.

Poté začne realizace hrubé stavby. Na základovou desku se přiloží první řada klád. Po položení na základovou desku začne stavba stěn. Do každé klády je vyřezaná drážka, která stejnoměrně kopíruje křivost navazující klády. Každá kláda se v drážkách musí zateplit minerální vatou.

Po dokončení stavby stěn, se klády označí čísly a na stěny se nakreslí schéma rozmístění elektroinstalace, stěny se rozeberou, navrtají se budoucí rozvody elektřiny. Takto připravený srub je převezen k zákazníkovi.

Srub na klíč je složen s pomocí jeřábu u zákazníka. Během pár dní je připraven k bydlení.