Zajistit zaměstnancům školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO) je pro všechny zaměstnavatele v České republice podle zákoníku práce povinné, totéž platí i pro školení o požární ochraně. Hlavním důvodem je zajistit zdraví zaměstnanců, poskytnout jim informace, jak postupovat v případě úrazu, závady či nepředvídatelné události.

V rámci kurzu o PO se seznámí se základními riziky, s tím, jak předcházet nebezpečí vzniku požáru, jakými prostředky a jakým způsobem eventuální požár hasit a jak probíhá evakuace. Školení zaměstnanců vám přitom usnadní online kurzy, které si mohou vaši zaměstnanci projít individuálně.

Díky názornému grafickému zpracování a interaktivním úlohám k procvičení si potřebné zásady rychle osvojí, podmínkou absolvování kurzu je navíc online test, který prověří znalosti zaměstnance. Ušetřete si proto čas i energii a umožněte zaměstnancům, aby absolvovali povinné školení tak, že je bude zároveň bavit.