Protihluková stěna z děrovaného plechu
Protihluková stěna z děrovaného plechu

Hluk je součástí našeho života. Hluk spojený s bydlením jako např. domácí spotřebiče nebo hudební hluk si buď způsobuje člověk sám, nebo je mu vystaven jen krátkou dobu. Hluk ze stavební činnosti může být nepříjemný, ale trvá jen po dobu stavby. Hluk z dopravy je ale něco zcela jiného. V postižených oblastech působí bez přestání, ve dne v noci, 365 dnů v roce. Automobilová doprava utichá každoročně jen na krátkou chvíli při příchodu nového roku. Kdo bydlí u frekventované silnice, hluku z dopravy se prostě vyhnout nemůže.

Lékařské studie dokazují, že hluk má nepříznivý vliv na lidské zdraví. Varuje nás sluch. Organismus reaguje na hluk jako na poplašný signál a spouští celou řadu mechanismů. Může dojít ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení tepu, zvýšení adrenalinu a ztrátám hořčíku.

Hluk má poměrně významný vliv na psychiku jednotlivce a často způsobuje únavu, depresi, rozmrzelost, agresivitu, neochotu, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti a celkové snížení výkon0nosti. Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku pak způsobuje hypertenzi (vysoký krevní tlak), poškození srdce včetně zvýšení rizika infarktu, snížení imunity organismu, chronickou únavu a nespavost. Výzkumy prokázaly, že výskyt civilizačních chorob přímo vzrůstá s hlučností daného prostředí. Jelikož sluch funguje, i když člověk spí, hluk během spánku snižuje jeho kvalitu i hloubku. Dlouhodobě se to pak projevuje již zmíněnou trvalou únavou. Všeobecně známým účinkem hluku na zdraví je pak pochopitelně poničení sluchu. K němu může dojít buď při krátkodobém vystavení hluku přesahujícímu 130 dB nebo častému a dlouhodobému vystavování hluku nad 85 dB.

K poškození sluchu ale může vést i dlouhodobé vystavování se hluku kolem 70 dB, což je běžná úroveň hluku podél hlavních silnic. Za hlavní příčinu sluchové ztráty není již v současné době považováno stárnutí, ale hluková zátěž. Poškození sluchu je přitom většinou nevratné. Kromě toho, že je v zájmu každého jednotlivce chránit svůj sluch před nadměrným hlukem, o snížení hlukové zátěže na únosnou míru je na základě zákona povinen starat se i stát v rámci péče o veřejné zdraví. Právě situace ohledně hluku z dopravy jasně ukazuje, že stát tuto svoji péči zanedbává. Obtěžování hlukem je problém moderního života, který doléhá především na obyvatele velkých měst, ale i ty, kteří žijí v blízkosti velkých dopravních komunikací. Právě trvalá zátěž hlukem může lidem způsobit řadu zdravotních, ale i sociálních problémů.

Ochranu před hlukem a vibracemi upravuje zákon o veřejném zdraví. Podle § 30 musí osoba, která používá, případně provozuje stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště, vlastník, případně správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk, zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity stanovené předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb, a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.

Ve velkých městech je zcela jednoznačně nejvýznamnějším zdrojem nadměrného hluku působícího na velký počet obyvatel doprava, a to v převážné většině automobilová.

Řešením jsou protihlukové stěny z děrovaných plechů 

Řešením protihlukového opatření mohou být speciální protihlukové stěny. Na českém trhu nalezneme levnější betonové desky, ale ideálně nejkvalitnější kovové protihlukové panely z hliníku, nerezu a oceli. Zřídka se můžeme setkat s panely z cortenu. V kombinaci s polymethylmetakrylátovým protihlukovým sklem (PMMA), plastem a dřevem dokážou silniční protihlukové panely vkusně zapadnout do okolní krajiny. Jsou nejideálnějším řešením odhlučnění silnic, dálnic a železnic.

V průmyslu řešíme akustické odhlučnění v podobě protihlukových krytů, vrat, protihlukových kabin a zástěn. V privátní a veřejné sféře se můžeme setkat s protihlukovými ploty, kryty tepelných čerpadel a klimatizací. Opět lze panely kombinovat s protihlukovým sklem. Široká škála práškových barev umožňuje maximálně se přizpůsobit estetických potřebám nejbližšího okolí.

Pokud si nevíte rady s odhlučněním, kontaktujte českého výrobce PERFO LINEA a. s.