Rekonstruujete? Pozor na jedovatý radon

Pokud jste se rozhodli pro rekonstrukci vašeho domu, pak nezapomeňte na radon. Tento radiokativní plyn je druhou nejčastější příčinou vzniku rakoviny plic. Tou první je kouření. Kvůli rekonstrukci se může tento plyn dostat do domácnosti a trvale poškodit vaše zdraví. Co je radon zač, jak škodí a jak e chránit, se dočtete v našem článku.

Radioaktivní a jedovatý radon

Radon je radioaktivní plyn, který se na českém území vyskytuje poměrně ve vysoké míře. Tento plyn vzniká přeměnou uranu a radia. Nachází se v horninách zemské kůry a v různém množství se dostává na zemský povrch.

Měření radonu je nutné provádět, protože jeho přítomnost nelze jinak odhalit. Radon je bezbarvý, nezapáchá a ani nemá žádnou chuť. Do našich plic se tak dostává nevědomky a ozařuje naše dýchací cesty. Po delším vdechování dochází k poškození plicní buňky, což vede k rakovině plic.

Pozor na výměnu oken a dveří

Součástí rekonstrukce domu většinou bývá výměna oken a dveří. Je to z důvodu, aby se zabránilo tepelným ztrátám a snížením nákladů na vytápění. Volí se tak okna, která dokonale těsní. To je v případě přítomnosti radonu problém. Může tak docházet k jeho kumulaci uvnitř interiéru.

Při rekonstrukci je tak nutné nechat si opět změřit koncentraci radonu v domě. Měření mohou být krátkodobá nebo dlouhodobá. Pokud se ukáže, že je koncentrace vysoká, bude nutné zajisti určitá protiradonová opatření.

Průběh měření

Měření se rozlišuje podle doby měření. Může se nechat provést krátkodobé měření, které většinou probíhá kolem jednoho týdne. Probíhá tak, že se po interiéru rozmístí detektory, které budou měřit průměrnou koncentraci radonu. Lepší výsledky ovšem poskytuje delší měření.

Dlouhodobé měření může být měsíční, ale také roční. měření probíhá stejně, jako u krátkodobého, rozmístí se detektory, které měří koncentraci radonu v ovzduší. Nejvíce detektorů se umístí do míst, která jsou v těsné blízkosti s podložím. S rostoucí vzdáleností od podloží se množství detektorů snižuje.

Firma s povolením

Aby bylo měření radonu uznáno stavebním úřadem, musí být provedeno firmou, která má povolení do Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Díky povolení se zaručuje, že se měření provádí příslušnými přístroji, schváleným postupem a výsledky měření radonu jsou správně interpretovány.

Vysoká a nízká koncentrace radonu

  • hodnoty do 200 Bq/m3 – bez potřeby protiradonového opatření
  • hodnoty do 1000 Bq/m3 – provedení ozdravných opatření
  • hodnoty nad 1000 bq/m3 – nutné protiradonové opatření

Možnosti svépomocných protiradonových opatření

Protiradonová opatření, která se provádějí svépomocně, se doporučují pouze do hodnoty koncentrace, která nepřevyšuje 400 Bq/m3. Možností je hned několik. Prvním krokem musí být utěsnění vstupních cest radonu do domu. Druhým krokem musí být zvýšení intenzity výměny vzduchu.

Mimo tyto základní kroky je dobré utěsnit trhliny, prostupy a otvory v kontaktních konstrukcích, utěsnit prostupy mezi sklepem a přízemím, zabránění proudění vzduchu ze sklepa do vyšších pater nebo dát nové dveře vedoucí do sklepa.

Za poskytnuté informace děkujeme firmě RADON STAV s.r.o. – měření radonu Praha.