Stavební stroje patří mezi stroje, které nám pomáhají s výstavbou domů, bytu, chat a garáží. Ulehčují náročnou práci při stavbě. Bez nich bychom nevykonali tolik práce za poměrně krátký čas. Za stavební stoje můžeme považovat mnoho druhů strojů, vlastní je stavební firmy, ovšem některé můžeme najít i doma.

Když si obyčejný člověk položí otázku, jaké stavební stroje zná a k čemu slouží, může dojít k závěru, že u většiny není jednoznačně schopen říci, k čemu je možné je využít. Správně určit využití není jednoduché. Stavební stroje se člení do různých kategorií. Většina z nás bude znát základní kategorii – stroje pro zemní práci.

Tak jako většinu věcí, ani stavební stroje neminul jejich historický vývoj. Již od pradávna lidé přemýšleli nad tím, jak si ulehčit fyzicky těžkou a náročnou práci. Tímto krokem se začíná psát historie stavebních nástrojů. Nejprve se začaly vyrábět úplně jednoduché, mezi něž patřila páka, kladka, nakloněná rovina, klín, kolo na hřídeli…

Od té doby se jednoduché stavební stroje neustále vylepšují. Teprve v 50. letech 20. století byl vyroben první montovaný jeřáb. Od té doby začíná éra používání jeřábu na stavbách. Již tehdy jeřáb usnadnil manipulaci s těžkým stavebním materiálem, díky němu se stavby začaly stavět i do větší výšky.

Dnes vyrábí stavební stroje přední firmy s dlouholetou praxí. I přesto se udrželo určité členění stavebních strojů, podle typu prací, ke kterým jsou využívány. Toto členění se dodržuje zejména proto, že stavební stoje se vždy vybírají ke konkrétní stavební činnosti. Členíme je tedy na stroje pro zemní práci a stroje využívané k manipulaci se stavebními materiály a jejich dopravě.

Stavební stroje pro zemní práci bývají využívaný pro úpravu terénu stavby. Využívají se především pro sejmutí ornice, výkopové práce či hutní práce. Do této kategorie patří rypadla, grejdry, traktorové stroje, zhutňovací stroje, bez kterých není možné stavbu začít.

Stavební stroje využívané k manipulaci se stavebními materiály a jejich dopravě. Tyto slouží především k manipulaci se stavebním materiálem. V této kategorii již nepotřebujeme upravovat terén. Naopak zde přemisťujeme materiál nebo jej dopravujeme na jiné místo.

Stavební stroje zůstanou navždy nepostradatelným pomocníkem při provádění stavebních prací. Moderní stavby by se bez nich v žádném případě neobešly. Mezi jedny z nejdůležitějších patří skupina stavebních strojů pro úpravu povrchů. Bez těchto strojů bychom neměli postavené silnice, dálnice, ani dokončovací stavby.