Asi většina z nás, která vlastní zahrádku má představu o tom, jak by měla vypadat. Snaží se o to zrealizovat vlastní sen do skutečnosti. Vytvořit si zahradu podle vlastních představ není úplně jednoduché. Pokud to není v našich silách, můžeme se obrátit na odborníky. Tito odborníci nám zahradu zrealizují, neboť pracují v oboru zahradní architektura.

Zahradní architektura

Jedná se o profesi zabývající se zahradními a parkovými úpravami. Záměrem toho oboru bývá vytvořit vhodné životní prostředí pro člověka s vhodnými sociálními, užitkovými a estetickými atributy. Opírá se ve své práci o systematický průzkum stávajících sociálních, ekologických a dalších místních podmínek. Záhy tak navrhuje procesy v krajinách i zahradách jednotlivců tak, aby přinesly požadovaný výsledek. Úpravy v rámci zahradní architektury jsou mimo přírodních podmínek obvykle dále modifikovány řadou zásadních a někdy protichůdných faktorů, jako je například přání zadavatele a ekonomické limity.

Historie

V období před rokem 1800 byla do značné míry územním plánováním a zahradní architekturou pro zámky a paláce, královského majetku, náboženských komplexů a vlády. Příkladem je rozsáhlá práce André Le Nôtre pro francouzského krále v paláci Versailles. První poznámka o krajinářství (landscape) podal Joseph Addison v roce 1712. Termín “krajinářská architektura” byl údajně vynalezen Measonem v roce 1828. V 19. století se městské plánování stalo důležitou potřebou. Kombinace tradic zahradní architektury a nově vznikající plánování měst, dalo zahradní architektuře jedinečné zaměření pro tyto potřeby.

V mnoha zemích existují profesní organizace prosazující své zájmy a někdy také upravující praxi krajinářské architektury. Praxe se liší od národa k národu, některé vyžadují udělení licenci k provozování praxe a jiné ukládají malé nebo žádné omezení.

Náplň zahradní architektury

Hlavní náplní této činnosti je vytváření architektonického návrhu zahrad, parků, sadů a zeleně. Musí se zabývat především tímto:

● zpracováním návrhu pro vyřešení ploch zeleně, sadovnických a krajinářských úprav

● navrhnutím struktury zeleně na zahradách

● doplněním těchto ploch o zahradní mobiliáře

● vyhodnocením stavu vegetačních úprav včetně návrhu na opatření

Současná zahradní architektura

Ta podléhá především přáním a potřebám člověka nebo-li uživatele. Každá zahrada by měla odrážet a dotvářet prostředí, ve kterém je umístěná. V jejím stínu, svítání i zeleni by se měl člověk cítit dobře, uvolněně. Důležitá je proto osobnost a cítění člověka. Úkolem zahradní architektury je najít vhodnou komunikační cestu mezi jeho kompozičním záměrem, místem, uživatelem, rostlinami a ostatními částmi zahrady. Zahrada by měla být kouzelným domovem neustálých proměn a překvapení.