Před stavbou nového rodinného domu, při rekonstrukci nebo třeba při zápisu do katastru nemovitostí budete potřebovat geodetické služby. A pokud chcete kvalitně odvedenou práci, obraťte se na společnost VISIONPLAN-3D. Firma VISIONPLAN-3D poskytuje svoje geodetické služby veřejnosti i podnikatelům, je odborníkem v oboru geodézie.

VISIONPLAN-3D provádí zaměření pozemku pro projekt stavby, což obsahuje polohopisné a výškopisné zaměření, vytyčuje stavby a pozemky, vytváří 3D modely, vizualizace, digitální modely terénu, také virtuální prohlídky interiéru či exteriéru. Pro potřeby zápisů do katastru nemovitostí vám vypracuje geometrické plány pro zanesení stavby do katastru, rozdělení pozemku nebo vyznačení věcného břemene.

Se společností VISIONPLAN-3D se můžete seznámit na jejích webových stránkách, najdete zde také ukázky realizovaných prací a možnost sjednat si nezávaznou konzultaci zdarma. Dozvíte se také, co vše spadá pod geodetické služby. VISIONPLAN-3D má za sebou již stovky zakázek a zkušeností napříč geodetickým oborem, poradí si také s nekonvenčním případem a najde řešení na míru. Prioritou firmy VISIONPLAN-3D je kvalita, rychlost a také dostupná cena.