Vzduchotěsnost domu v pasivním standardu

Aby bylo zdravé vnitřní prostředí pasivního domu, je velmi nezbytná výměna vzduchu a odvedení vlhkosti řízeným větráním. Naopak nesmí být netěsnost v plášti domu či mikro ventilace oken. Dům nesmí dýchat, zato lidé v něm žijící, ano.

Jak tedy zajistit to, aby se dům stal vzduchotěsným?

Autor obrázku: Jeremy Levine

Podrobnou projektovou dokumentací, těsnicími materiály, stavením dozorem, měřením netěsností za pomocí blowerdoor testu.

Když máte dírky ve spacím pytli, tak jimi utíká vzduch ven. To samé se děje malými škvírami v konstrukci domu, těmi také uniká teplo ven. Proto musí být v pasivním domě vše hezky utěsněno a kolem prostoru, který chceme vytápět, musíme udělat vzduchotěsnou obálku, a tak zabráníme unikání tepla, a také si zřídíme správnou funkčnost větracího zařízení.

Když máme špatně utěsněné konstrukce, tak je to ke škodě domu, stejně jako mikro ventilace oken, která funguje podobně, jako když máme přiotevřené okno. Ale v některých domech je to jediný způsob, jak zabránit vzniku plísní.

Ale za jakou cenu tepelných ztrát?

Pokud máme masivní stavbu z cihel či z betonu, tak by nemělo být zajištění vzduchotěsnosti problémem. Na stěnách ale musí být vrstva omítky a opět musí být okna řádně utěsněna. Jen vyplnění spár PUR pěnou nestačí k utěsnění pasivního domu. A tak místa styků různých konstrukcí, tedy i oken, je dobré přelepit ještě těsnicí fólií či páskou.

Pokud máme dřevostavbu, pak dáváme fólii, která má být na celé ploše stěn. Podobně můžeme použít i vybrané konstrukční desky z lisovaných štěpek, z dřeva vláken MDF či OSB. Sádrokartonové podhledy nejsou vzduchotěsné.

Tím, že necháme někde v domě netěsnosti, vypouštíme a vpouštíme nejen teplo, ale také vlhkost, která může dělat velké problémy.

Jak zjistit, jestli je stavba řádně utěsněná?

K tomu slouží měřicí zařízení, které se dá například do vchodových dveří. Můžeme se setkat s pojmem blowerdoor test, což je velký ventilátor, který budovu nafoukne anebo z ní naopak saje vzduch. Provede se hodně měření a výsledkem je n50 hodnota. K čemu by se mělo dojít? Při stejném tlaku 50 Pa se za jednu hodinu nemá vyměnit netěsnostmi víc jak 0,6krát objem vzduchu, a to v celém měřeném domě.