By: woodleywonderworks

Toto slovo se hojně využívá ve stavebnictví a architektuře, které i provádí její přímou realizaci. Ve stavebnictví i architektuře má rekonstrukce význam v podobě fyzického návratu ke staršímu nedochovanému stavu.

Rekonstrukce ale může představovat i kresbu vedoucí ke znázornění nedochovaného stavu. Určitě jsme se za život s takovou kresbou setkali. Nejčastěji se vyskytuje při kreslení nedochovaného stavu hradu.

Základ slova rekonstrukce tvoří konstrukce. Konstrukce je stavba, forma či skladba. Přidáním předpony re nám vznikne slovo rekonstrukce. Předpona re tak znamená znovu – postavení či znovu -sestrojení. Tento termín se však v současnosti používá i v jiných oborech.

Architektura – obor, který velmi často špatně využívá termín rekonstrukce. Pracuje s rekonstrukcí ve smyslu opravy. Čili architektura si pod pojmem rekonstrukce představuje opravu určité historické budovy. Jenomže opak je pravdou, má úplně jiný význam. Znamená přestavbu (příkladem může být přestavba kanalizace) či návrat k nedochovanému stavu.

Rekonstrukce ve smyslu návratu ke staršímu nedochovanému stavu patří k základním prostředkům, které využívá památková péče. Za krásný příklad rekonstrukce můžeme považovat arkýř kaple Staroměstské radnice v Praze. Tento arkýř byl v květnu roku 1945 zničen a následně znovu postaven jako věrná kopie. I Dům u kamenného zvonu byl rekonstruován. Původně byl vybudován v barokní podobě, ale byla provedená jeho rekonstrukce v podobě regotizování.

Rekonstrukci nevyužívá pouze český památkový ústav. V celém světě nalezneme mnoho budov, které byly rekonstruovány do původního nedochovaného stavu. Většina probíhala po druhé světové válce. Za známé zahraniční příklady můžeme považovat znovu postavení Fraunekriche v Drážďanech, který byl zničený za druhé světové války.

Dalším příkladem zahraniční rekonstrukce je znovupostavení chrámu Krista Spasitele v Moskvě. Tento kostel byl stržen v období stalinismu. V památkové péči je princip rekonstrukce chápán v obecném významu. Zahrnuje tak nejen znovupostavení celých staveb či jejich částí, ale i původní barevnosti fasády či rekonstrukci chybějících částí soch.

Na rozdíl od opravy znamená výraznou změnu existujícího stavu. Proto je potřeba dopředu velmi dobře zvážit, zda se rekonstrukce provede.

Návrat ke staršímu nedochovanému stavu by měl být podmíněn tím, že nebude vyžadovat odstranění mladších již hodnotných vrstev. Pro okolí může být i nepříjemná změna zažitého vzhledu po rekonstrukci. Návrat ke staršímu stavu by měl být reálný. Rekonstrukce by měla být vždy podložená dostatečnou znalostí stavu, ke kterému se chceme navrátit.