Z různých důvodů může být u kterékoli domácnosti, firmy i obce potřebná úprava vody. V takovém případě je nutné obrátit se na společnost, která je schopna zajistit dodávku vody z vlastních zdrojů, upravit ji na užitkovou nebo pitnou a vyčistit ty odpadní. Většinou je s touto problematikou spjata i nutná pomoc a podpora z jiných odvětví, než “jen“ geologických a sanačních. A právě tady se skvěle nabízí oslovení společnosti G-servis Praha.

Proč právě G-servis Praha

Tato zkušená společnost realizovala v oblasti geologických a sanačních prací již více než 1500 zakázek u nás i v zahraničí. Na našem trhu se pohybuje již roku 1993, což svědčí o jejích kvalitách a bohatých zkušenostech. Dokáže zajistit komplexní řešení zásobování vodou a to ze svých zdrojů, zároveň upraví vodu na užitkovou či pitnou a postará se o odvod a očistu vod odpadních.

Spokojenost klientů je předem zajištěna díky tomu, že G-servis Praha klade velký důraz na kvalitu všech poskytnutých služeb, dodávek a realizace. Společnost splňuje normy ČSN EN ISO 9001: 2009 a 14001:2005. Zároveň je členem mnoha asociací a společností zabývajících se sanačními pracemi, hydrologií, atd.

Úprava vody mnoha způsoby

Protože se voda v různých oblastech liší, je potřeba zaujmout vždy individuální přístup. Proto než začne společnost G-servis Praha jakkoli upravovat, nejdříve zjistí složení a pak navrhne konkrétní řešení, které bude nejúčinnější.

Možné je dohodnout vytvoření ucelené technologie na klíč, nebo jednotlivá vylepšení, díky nimž lze upravit stávající úpravna vody tak, aby dosahovala co nejefektivnějších výsledků a došlo ke snížení nákladů na konečnou úpravu.

Základem úpravny je filtrace. Dochází k odstranění nerozpuštěných látek, filtraci přes filtrační materiály pro odželezení či iontovýměnu a podobně. Speciálním sorpčními materiály lze odstranit složitější polutanty jako arzen nebo uran. Čím dál využívanější jsou i membránové procesy fungující na separaci látek pomocí rozdílně propustných přepážek. G-servisem Praha využívána je především ultrafiltrace a reverzní osmóza.

Chemická úprava vody

Při úpravě pitné vody je většinou posledním stupněm hygienické zabezpečení. Odstraněno je mikrobiální oživení a je také zamezeno kontaminování celého systému. Běžně se dávkuje roztok chlornanu sodného či jiného oxidačního činidla. Dále lze použít dezinfekci UV zářením nebo ozonizaci. Úpravny procesních nebo průmyslových vod před výstupem upravené vody tuto obohacují pomocnými látkami jako inhibitory koroze nebo jinými aditivy. Tak lze změnit a upravit požadované vlastnosti upravené vody. Dávkování chemikálií je označováno jako chemická úprava vody.

Obraťte se i vy na společnost G-servis Praha, kvalitně a rychle upraví i vaši vodu.