Správa nemovitostí 24, s.r.o. je společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti správy nemovitostí v Praze a okolí. V této oblasti působí nepřetržitě již od roku 2006. Správa domu znamená celkové zajištění hladkého chodu všech souvisejících činností, které jsou spojeny s provozem Vaší nemovitosti – ekonomické služby, údržba nemovitosti, havarijní servis, provádění předepsaných kontrol a revizí a v neposlední řadě i úklid.

Co vše zajišťuje Správa nemovitostí 24, s.r.o.?

·         Od této společnosti si můžete nechat vypracovat smlouvy na dodávky služeb spojených s provozem domu (odvoz komunálního odpadu, servis výtahů včetně vyprošťování osob, STA, pojištění domu, deratizace, atd.). Dále je to zajištění dodávek médií a energií, (včetně provozu tepelného zařízení),

·         zajištění všech předepsaných pravidelných kontrol a revizí včetně předložení cenových nabídek na odstranění případných nedostatků a závad. Stejně tak zajištění nepřetržité havarijní služby včetně následných oprav a odstranění příčin havárií. Provedení běžných oprav a údržby na základě objednávky, nebo schválené cenové nabídky. Pomohou též s výběrem a evidencí zálohových měsíčních plateb od uživatelů jednotek na dodávky služeb spojených s užíváním předmětné jednotky a společných částí domu, příspěvků do fondů oprav atd.

·         Mohlo by se Vám hodit také vedení přehledné evidence a dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu a pozemku, Vypracování zprávy o činnosti, zejména o finančním hospodaření  (účetní uzávěrka), o stavu společných částí domu a pozemku s četností 1x ročně (nebo na vyžádání).

·         Užitečné je i vedení a aktualizace technické dokumentace (projektové dokumentace, revizních zpráv, pasportů domu apod.)

·         Vedení účetnictví dle platných předpisů (dle zákona 563/91 Sb.) vč. vypracovávání daňového přiznání za každý účetní rok, pokud vznikne nutnost jeho podání je již jen příjemným bonusem v jejich službách.

Údržba nemovitostí
Mimo standardní činnosti, poskytované v rámci správy objektu, nabízí zprostředkování těchto služeb pro uživatele jednotlivých bytů a nebytových prostor: instalatérské a topenářské práce, elektrikářské práce, zednické práce, zámečnické práce, malířské práce, úklid po stavebních úpravách, sklenáři a další.

Úklid nemovitostí
Společnost Správa nemovitostí 24, s.r.o. pro Vás může také zajistit úklid společných prostor, garáží, chodníků a zajistit i údržby zeleně. Samozřejmostí je, že jejich výběr, rozsah činnosti a ceny prací schvaluje majitel objektu. Po dohodě s klientem můžeme zajistit cenové nabídky těchto dodavatelů. Četnost úklidu rádi přizpůsobí Vašim individuálním požadavkům.

Bez váhání svěřte procesy a činnosti, které přímo nesouvisejí s Vaším oborem, odborníkům ze Správy nemovitostí 24,s.r.o. Jistě tak ušetříte nemalé finanční prostředky a získáte prostor pro Váš hlavní byznys a obor.