Dřevo patří mezi materiál, který se dnes hojně využívá při stavbách domů. Je snadno přístupný materiál, který lidé využívají po celou dobu své historie, jako snadno dostupnou surovinu. Dřevo patří mezi lehce obnovitelné zdroje.

Ke stavbě ovšem nemusíme používat jen celé klády dřeva. Využít se může i stavební řezivo. Jde o dřevěný stavební materiál, který se získává podélným rozřezáním různých druhů surového dřeva. Nejběžnějším stavebním řezivem jsou pilařské výřezy. Tyto zakoupíme na každé pile.

Anher / Pixabay

Výřez řeziva má zpravidla dvě protilehlé plochy rovnoběžné. Šířka bývá kolem 10 milimetrů. Stavební řezivo tedy vyrobíme podélným rozřezáním kulatiny. Toto rozřezání se provádí na rámových, pásových či kotoučových pilách. Po rozřezání se většinou suší buď přirozeně, nebo uměle. Při přirozeném sušení se používá skladování stavebního řeziva – vyrovnané do hrání.Tak se ponechává různě dlouhou dobu, která se řídí ročním obdobím i počasím, a nejčastěji se stavební řezivo suší několik měsíců až rok.

Stavební řezivo můžeme samozřejmě rozdělit – podle tvarů a rozměrů průřezu, podle způsobu opracovaní, podle dřeviny. V praxi se shledáme s užitím všech druhů dělení stavebních řeziv.

Dělení stavebního řeziva podle tvarů a rozměrů průřezu

Do této kategorie patří především stavební řezivo deskové, hraněné a polohraněné. U deskového stavebního řeziva platí, že šířka je minimálně dvojnásobek tloušťky. Prkna tak mají tloušťku minimálně 40 milimetrů. Krajinová prkna mají tloušťku 25 milimetrů. Fošny mají tloušťku větší než 40 milimetrů. Hraněné stavební řezivo má v příčném průřezu zpravidla pravý úhel, a platí, že šířka je menší než dvojnásobek tloušťky. Hraněné stavební řezivo jsou hranoly, hranolky, latě a lišty. Polohraněné stavební řezivo má dvě plochy rovnoběžné a boky oblé. Mezi polohraněné stavební řezivo patří trámy a povaly.

Dělení stavebního řeziva podle způsobu opracování

V této kategorii se stavební řezivo dělí podle toho, jakým způsobem bylo opracované. Řadí se zde omítané, neomítané, kapované a nekapované stavební řezivo.

Dělení stavebního řeziva podle dřeviny

Zde jsou dvě podkategorie. Stavební řezivo může být jehličnaté nebo listnaté.

Dělení stavebního řeziva na kvalitní a nekvalitní

Stavební řezivo lze dělit také podle jeho kvality. Podkategorie tohoto dělení tedy jsou kvalitní a nekvalitní stavební řezivo. U této kategorie platí, že ne vždy je nutné kupovat pouze kvalitní stavební řezivo. Mnohdy se dá mnohem lépe uplatnit právě nekvalitní stavební řezivo.