Tříděním odpadu dáváme naší přírodě druhou šanci. Zejména plasty a sklo se rozkládají po generace. A proto, než aby se výrobky z těchto materiálů povalovaly na skládkách, můžeme je ještě jednou využít k výrobě nových produktů. Nyní navíc obce mají možnost třídění odpadu ještě více zefektivnit. Pomohou jim dotace. foto: pixabay.com

Obce mohou velmi zefektivnit nakládání s odpady díky operačnímu programu Životní prostředí 2014-2020. Zvýšení efektivity třídění komunálního odpadu spočívá v tom, že budou mít nádoby na tříděný odpad, které budou evidovány v systému na základě přiděleného čárového kódu. Domácnost pak bude mít přehled o tom, kolik vytřídila odpadu a bude motivována k ještě vyššímu třídění tím, že za větší množství vytříděného odpadu bude platit menší poplatky za jeho svoz.

Obci se tak plošně sníží náklady na svoz městského komunálního odpadu a dostane vyšší odměnu za třízení od EKO-KOMu.

Zvýšení efektivity třídění odpadu podporuje Ministerstvo prostředí, co se týče čerpání dotací z EU. Z programu Životní prostředí 2014-2020 mohou obce získat dotace na sběrné dvory, svoz tříděného odpadu včetně separace, svozové a manipulační techniky i kompostéry pro občany. I vy můžete třídit efektivněji a materiály, které škodí přírodě, mohou být ještě více využívány k výrobě nových produktů.