Dřevostavby na klíč

Uvažujeme – li o pořízení rodinného domu, máme většinou na výběr z několika možností. Pořídit si můžeme klasický zděný rodinný dům, mezonetový byt, dům na klíč, nebo si můžeme vybrat dřevostavbu na klíč. Při výběru záleží jen na tom, který materiál je našemu srdci nejbližší. Lidé, kteří mají rádi dřevo, si určitě vyberou dřevostavbu. Vždyť dřevostavby jsou krásné a dají se pořídit i na klíč.

Autor obrázku: tomas t.

Termínem dřevostavba se označují domy, které mají jako hlavní konstrukční prvek dřevo. Ne vždy tak je dřevostavba na klíč srubem. Jsou tvořeny dřevěnou kostrou z řeziva, která je opláštěná deskovými materiály. Dřevěná kostra spolu s dřevěnou konstrukcí spolupůsobí při přenosu zatížení. Tento stavební systém se stal velmi oblíbený.

Oblíbenost dřevostavby na klíč spočívá hlavně v tom, že se jedná o rychlou a suchou montáž celého domu. Jsou výhodné, jelikož je možná jejich prefabrikace. Prefabrikace umožňuje předvýrobu celých hotových částí. V důsledku prefabrikace pak odpadá pracnost a časová náročnost při stavby..

Dřevo patří mezi zcela recyklovatelný materiál a zároveň ho můžeme zařadit i mezi obnovitelný materiál. Je oproti ostatním významným stavebním materiálům úsporné při spotřebě energie. Energie se uspoří již během zpracování dřeva a během celé stavby. Dřevěné stavební prvky jsou lehčí, čímž je usnadněná manipulace s nimi a konečná kompletace.

Jak tedy dřevostavbu na klíč postavit?

Nejjednodušším způsobem je její objednání u stavební firmy. Ta provede komplexní výstavbu dřevostavby. Pokud však nechcete realizovat celou výstavbu firmou, je možnost objednat si pouze konstrukci a dovoz dílů. Zbytek práce si potom doděláte svépomocí.

Při výstavbě se ovšem musíme dodržet celou řadu technologických postupů a metod. Tyto postupy a metody mají přímý vliv na kvalitu stavby. Nejdůležitějším aspektem je přesnost výstavby v dílčích fázích, což pomáhá zajistit dosažení kvality.

Dřevostavby na klíč se staví z několika fází. Celkem se jedná o deset fází, které nemohou být vynechané. Opravdu je vhodnější nechat si postavit ji firmou. Ty mají mnohaleté zkušenosti s výstavbami. Jedině tak získáte jistotu, že vše bude provedeno řádně.

Fáze výstavby dřevostavby na klíč

  • Konzultace projektu dřevostavby na klíč a stavební povolení

Před samotnou výstavbou proběhne konzultace s projektantem a specialistou na výstavbu dřevostavby u stavební firmy. Sami si řeknete sovu představu, kde vám odborníci pouze poskytnou odborné rady a veškeré potřebné informace. Prví fáze je poté zakončená získáním stavebního povolení.

  • Zaměření základové desky a inženýrských sítí

Druhá fáze se skládá z detailního zaměření pozemku, vytyčení přesného zasazení základové desky. Dále se vyměří inženýrské sítě a příjezdová cesta.

  • Výkopové a zemní práce

Po zaměření pozemku a inženýrských sítí následují první výkopové a zemní práce. Provede se výkop základů základové desky a výkopy pro přivedení inženýrských sítí. Dále se provedou výkopy odpadu a přípojek.

  • Základová deska

Po dokončení výkopových práci se instaluje základová deska. Po instalaci základové desky se provede odizolování.

  • Konstrukce

Po dokončení výkopových prací a instalaci základové desky se provede výstavba konstrukce domu včetně všech nosných prvků.

  • Opláštění budovy

Zde, už je budova opláštěná. Postupně se tedy opláští všechny venkovní stěny domu. Stěny jsou opláštěny kvalitními voděodolnými OSB deskami. Zároveň se připraví i střecha pro klempířské práce a pokládku střešní krytiny.

  • Sítě

Dochází k natažení všech sítí.

  • Střecha

Zde dochází již ke kompletním klempířským pracím a pokládce střechy.

  • Okna a dveře

Jedná se o jednu z posledních fází. Instalují se okna a dveře, které zajistí interiér domu proti vnějším vlivům.

  • Vnitřní zateplení domu

Dochází k zateplení domů ze vnitř.